14
10-2022
TỔNG GIÁM ĐỐC HỒ NGỌC TIÊN ĐỀ CAO ĐẠO ĐỨC DOANH NHÂN, VĂN HÓA KINH DOANH

Nhân ngày doanh nhân Việt Nam 13-10 năm nay, Tổng giám đốc Phương Đông Property cũng chia sẻ và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng đạo đức doanh nhân, văn hóa kinh doanh. Tạo dựng được đội ngũ lãnh đạo có đạo đức, tài năng xứng tầm với mục tiêu, hướng đi của công ty, dân tộc sẽ đem đến cho doanh nghiệp sự bứt phá mạnh mẽ!

Tổng giám đốc Phương Đông Property tập trung xây dựng 6 yếu tố “vàng” của một doanh nhân

Doanh nhân với tư cách là người lãnh đạo doanh nghiệp, là chủ thể quan trọng để thúc đẩy sự hình thành và định hình văn hóa doanh nghiệp. Từ đó, định hình văn hóa doanh nghiệp của cả cộng đồng. Vì vậy, xây dựng văn hóa doanh nghiệp phải bắt đầu từ đạo đức kinh doanh, đây vừa là nhiệm vụ chiến lược, vừa là vấn đề cấp bách của giới doanh nhân Việt Nam nói riêng và toàn thể doanh nghiệp nói chung.

Trên cương vị Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Phương Đông, bà Hồ Ngọc Tiên luôn đề cao 6 nhiệm vụ cần thiết của một doanh nhân. Bao gồm: Quy tắc “Tạo ra giá trị kinh tế cho xã hội”; quy tắc “Tuân thủ pháp luật”; quy tắc “Minh bạch, công bằng, liêm chính”; quy tắc “sáng tạo, hợp tác, cùng phát triển”; quy tắc “tôn trọng thiên nhiên, quan tâm đến môi trường”; Quy tắc “Yêu nước, Trách nhiệm với Xã hội và Gia đình”.

Đạo đức doanh nhân, văn hóa kinh doanh
Tổng giám đốc Hồ Ngọc Tiên chúc mừng ngày 13/10

Bộ quy tắc này dựa trên những giá trị truyền thống của dân tộc kết hợp với những chuẩn mực đạo đức kinh doanh của doanh nhân quốc tế. “Tôi tin rằng việc thực hiện bộ quy tắc này sẽ nâng cao lòng tin, đẩy mạnh niềm tin của xã hội và thị trường với các doanh nhân cũng như doanh nghiệp Việt Nam”, Tổng giám đốc Hồ Ngọc Tiên chia sẻ.

Từ đó, uy tín và sức cạnh tranh của các công ty sẽ được nâng cao, là nguồn sức mạnh mềm trong hội nhập. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để quy tắc đạo đức nghề nghiệp đi vào cuộc sống.

Văn hóa kinh doanh “chuẩn” là thước đo thành công của doanh nghiệp

Văn hóa kinh doanh là sự kết hợp hài hòa các yếu tốvăn hóa và kinh doanh như tư tưởng, đạo đức, lối sống, chuẩn mực, tác phong, hiệu suất công việc… trong hoạt động thương mại để tạo ra một hình thức kinh doanh hiệu quả, đặc trưng của công ty.

Văn hóa kinh doanh “chuẩn” phải thể hiện lợi ích doanh nghiệp gắn liền với lợi ích của người lao động và các giá trị đạo đức, văn hóa,… của dân tộc. Vì vậy, mọi nhân viên trong công ty sẽ ý thức được quyền lợi của mình và chịu trách nhiệm , hết lòng và hết sức cống hiến, thúc đẩy sự phát triển của công ty.

Văn hóa kinh doanh "chuẩn" là thước đo thành công của doanh nghiệp
Phương Đông Property thường xuyên tổ chức các buổi chia sẻ văn hóa công ty

Phương Đông Property cũng đang đẩy mạnh văn hóa kinh doanh thông qua nâng cao nguồn lực nội bộ, thường xuyên tham gia các hoạt động xã hội,… để định hướng hoạt động doanh nghiệp trong chặng đường dài. Ngoài tiềm lực nội bộ, công ty cũng đang liên kết và đẩy mạnh hợp tác cùng các doanh nghiệp khác để cùng phát triển, kiến tạo đất nước thịnh vượng.

Những tấm gương đạo đức doanh nhân và văn hóa kinh doanh “chuẩn” trong cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam sẽ được lan truyền, thúc đẩy đất nước  ngày càng lớn mạnh.

BÀI VIẾT TIẾP
A+ A-
Messenger
Yêu cầu gọi lại
Zalo